Start » Blog » Zarządzanie przez wartości  

Zarządzanie przez wartości

Wydarzenia historyczne i zmiany w strukturach społecznych oraz ustrojowych, niejednokrotnie wywierały negatywny wpływ na zachowania niektórych grup zawodowych naszej firmy, a co za tym idzie demoralizację postaw niszczących sprawne funkcjonowanie zespołów. To wszystko ściśle wiąże się z jakością świadczonych usług, satysfakcją klientów oraz efektami biznesowymi. Dlaczego warto dbać o biznes poprzez zmianę kultury korporacyjnej.

 

Trzymajmy się naszych wartości

Budowa nowej kultury korporacyjnej opartej o wartości jest procesem wymagającym długookresowych, konsekwentnych i spójnych działań w obszarach związanych z polityką personalną, komunikacją, jakością oraz współpracą z biznesem. Zarządzanie przez Wartości jest procesem ciągłego zmieniania, wytrwałego mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Istota zarządzania przez wartości

Poczta Polska S.A. jako organizacja istniejąca na rynku polskim od ponad 450 lat, posiada mocne fundamenty oparte o tradycję, historię, doświadczenie i przywiązanie pracujących w niej kolejnych pokoleń pocztowców. Wartości wypracowane w Poczcie Polskiej S.A. wypłynęły w sposób naturalny z podwalin zbudowanych przez ludzi, którzy swoją codzienną pracą oraz postawami wskazują kierunki zachowań sprzyjających współpracy, rzetelności i zaufaniu.

Koncepcja zarządzania przez wartość polega na podporządkowaniu całokształtu zarządzania przedsiębiorstwem – poczynając od wyboru strategii, a kończąc na codziennych decyzjach operacyjnych podejmowanych na najniższych szczeblach zarządzania.

Znaczenie przywództwa i motywowania

Wszystkie organizacje interesują się tym, co należy zrobić, by dzięki ludziom osiągnąć stały wysoki poziom efektów. Oznacza to zwrócenie uwagi na sposoby jak najlepszego motywowania pracowników za pomocą wynagradzania, odpowiedniego przywództwa i co ważne, efektów wykonywanej prze nich pracy oraz zaprojektowania kontekstu, w ramach, którego praca jest wykonywana. Celem zatem jest stworzenie systemów motywacji i takiego otoczenia pracy, które pozwoli zyskać pewność, iż jednostki osiągają wyniki zgodne z oczekiwaniami kierownictwa.

Jednym ze znaczeń motywowania jest kształtowanie oraz zaspokajanie wartości ważnych dla pracowników, którzy dążą do uzyskania ich poprzez swoją pracę. Jako system musi jasno określać zasady jak również wywoływać wymagane u pracowników zachowanie, za które pracownicy otrzymają korzyści i nagrody zgodne z ich oczekiwaniami.

Istnieje wiele rodzajów motywacji. Motywacja wewnętrzna, może być efektem generowanych osobiście czynników wpływających na działanie. Jeśli źródłem jest praca, wówczas pracownicy mogą odczuć, iż jest ona czymś ważnym, pozwala na samodzielność w podejmowaniu równego rodzaju działań oraz ciekawym i umożliwia awans. Kolejnym rodzajem jest motywacja zewnętrzna, która występuje w momencie podejmowania decyzji, które mają zmotywować ludzi. Zawiera ona nagrody w postaci premii, awansu oraz kary w formie krytyki, czy też przerwanie wypłaty wynagrodzenia.

Praktyka pokazuje, iż zazwyczaj wykorzystuje się bodźce ujemne, które są mniej kosztowne od dodatnich. W procesie motywowania powinna jednak dominować pozytywna motywacja z dodatkiem motywów negatywnych tak, aby pracownik za sukces przede wszystkim otrzymał nagrodę.