Start » Kadencje » Kadencja I  

Chciałbym podsumować pierwszą kadencję, w której miałem zaszczyt reprezentować wszystkich Pocztowców. Na początek kilka faktów dzięki którym będziecie mogli szerzej i lepiej spojrzeć na całość mojej pracy w Zarządzie.

 

W skład zarządu Poczty Polskiej S.A zostałem powołany 25 stycznia 2010r. i jak można się było tego spodziewać na samym początku próbowano zmarginalizować osobę członka zarządu - reprezentującego załogę proponując podział kompetencji który w żaden sposób nie był dla mnie do zaakceptowania. Po szeregu burzliwych dyskusji ówczesny skład zarządu podjął uchwałę kompetencyjną dającą mi nadzór nad nowo powstałymi biurami: BHPOP, oraz BJ /uchwała kompetencyjna podejmowana jest poprzez głosowanie na posiedzeniu zarządu. Był to oczywiście kompromis pomiędzy tym czego oczekiwałem i tym co zamierzano mi powierzyć.

 

UPU

Po zmianie składu Zarządu na obecny, udowadniałem każdego kolejnego dnia swoje kompetencje, znajomość całej organizacji, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji jak również merytoryczne podejście do realizowanych zadań co skutkowało powierzaniem mi kolejnych obszarów działalności naszej firmy aż do chwili obecnej. Dzisiaj sprawuję nadzór nad Biurem Zarządzania Procesowego, Biurem Jakości Usług i Normowania Pracy oraz Biurem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej. Jestem również Krajowym Koordynatorem Funduszu Jakości Światowego Związku Pocztowego (Universal Postal Union), Przewodniczącym Rady Fundacji Pocztowy Dar oraz nadzoruję programy "Zarządzanie przez Wartości", "Platforma wiedzy" i "E-learning".

 

W każdym obszarze działalności zawsze szukałem rozwiązań i podejmowałem konkretne działania (zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami) powodujące oszczędności funkcjonowania naszej firmy celem zmniejszania konieczności redukcji zatrudnienia. I tak jedną z pierwszych decyzji było wyeliminowanie zewnętrznych firm szkoleniowych ze szkoleń z zakresu BHP co przyniosło i nadal przynosi roczne oszczędności kosztów z tego tytułu o ok. 70%.

 

W obszarze BHPOP co bardzo ważne nastąpiło podporządkowanie tych służb bezpośrednio pod pracodawcę co wyeliminowało mającą miejsce wcześniej patologiczną sytuację, iż pracownicy pisali np. zalecenia do tego samego dyrektora pod którego służbowo podlegali. Co ważne zostały konkretnie uregulowane zagadnienia w zakresie BHP. Obecnie wciąż trwają prace nad uelastycznieniem niektórych z nich tak aby móc szybciej reagować na potrzeby pracowników.

 

Dolary UPU

W obszarze BJ wprowadziliśmy badania ciągłe dzięki którym obecnie widzimy zarówno bieżącą informację dotyczącą faktycznego stanu jakości świadczonych przez nas usług ale co bardzo ważne stały się podstawą i mocnym argumentem w rozmowach z naszym regulatorem. Jak obserwujemy zmienia on swój bardzo krytyczny stosunek do naszej firmy co potwierdził na Konferencji Rynku Usług Pocztowych w 2012r. chwaląc Pocztę Polską. Wyeliminowano coroczne Badania Obciążenia Pracą. Ogromnym sukcesem jest przyznanie z Funduszu Jakości UPU na realizację dwóch zatwierdzonych naszych projektów ponad 1,5 mln dolarów. Jeden z projektów dotyczy dalszego rozwoju systemów diagnostycznych a drugi z nich pozwoli na zakup i zamontowania odpowiednich systemów oraz „tagów” wykorzystywanych do monitorowania kontenerów przejezdnych. Wszystkie te działania pozwalają nam na zbliżanie się do znacznie bardziej rozwiniętych poczt europejskich.

Wypowiedź dla portalu interia.tv na temat pozyskania pierwszego dofinansowania z UPU (system AMQM).

 

Oszczędności

W obszarze podległego mi Biura Zarządzania Procesowego zakończyliśmy 40 projektów, które przyniosły dotychczas ponad 7mln złotych oszczędności. W trakcie prac obecnie jest 47 kolejnych. Wprowadzono "Księgę standardów zarządzania procesowego" oraz "Zasady realizacji projektów Lean Sigma", dedykowaliśmy specjalne szkolenie dla naczelników UP - White Belt, w którym na dzień dzisiejszy udział wzięło ponad 700 osób - co bardzo ważne szkolenia prowadzone są własnymi siłami biura.

 

Od pierwszego dnia mojej pracy w Zarządzie dała o sobie znać oczywiście moja społeczna natura, która dzięki skupieniu wokół siebie kilku zapaleńców zaowocowała powołaniem do życia 29 września 2010 roku Fundacji Pocztowy Dar której misją jest "Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych". Nie obyło się to bez problemów ze strony urzędników.

 

Pocztowy Dar

Fundacja uruchomiła program stypendialny pod hasłem "Przekaz ku przyszłości" z którego w pierwszej edycji stypendia otrzymało 68 uczniów na łączną kwotę ponad 293 tys. zł, a w drugiej edycji 81 uczniów których szacunkowy koszt wyniesie blisko 350 tys zł.
Jednak fundacja to nie tylko stypendia których przyznawanie budzi radość z tak zdolnych dzieci i młodzieży lecz w dużej mierze konieczna pomoc materialna udzielana przez zakup lub dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia, turnusów rehabilitacyjnych, zakup leków oraz zabiegów operacyjnych na te cele zostało przeznaczone ponad 102 tys zł, w roku szkolnym 2011/2012 włączyliśmy się również w realizację programu "wyprawka dla żaka" z którego 1500 uczniów otrzymało wyprawki szkolne, dofinansowaliśmy zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej, włączyliśmy się również w program stypendialny "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z którego 11 dzieci pocztowców otrzymało stypendia. Dane oczywiście rosną bo i potrzeb jest bardzo wiele jednak środki jakimi dysponuje fundacja są niestety ograniczone.
Na dziś Fundacja - co bardzo istotne - uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i może po raz pierwszy być beneficjentem 1%. Z efektów działalności fundacji skorzystało dotychczas bardzo wielu pocztowców i ich dzieci.

 

Mijająca kadencja była również okazją do reprezentowania pracowników poczty w corocznych obchodach rocznicy rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej i oddania im należnej czci w imieniu nas wszystkich, którym karty naszej historii nie są obce.

 

To również czas wielu moich interwencji w konkretnych przypadkach zgłaszanych zarówno indywidualnie przez pracowników jak również organizacje związkowe. Wiele z nich udawało się rozwiązać, wielu zapobiec. Czasami wystarczało dostarczenie wiedzy na temat powodów konkretnych decyzji. Starałem się też w miarę możliwości wynikających z ram czasowych komunikować się z Wami za pośrednictwem forum dyskusyjnego na naszym portalu.

 

Pomimo wielu moich osobistych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Finansów jak również Ministerstwa Budownictwa i Transportu oraz kolejnych pism adresowanych do ministrów odpowiedzialnych za zmianę wysokości stawek za używanie pojazdów własnych do celów służbowych, w których obrazowałem sytuację naszych koleżanek i kolegów oraz ich rodzin, których to bezpośrednio dotyczy - nie udało się dotychczas doprowadzić do zmiany stosownego rozporządzenia. Traktuję to jako swoją osobistą porażkę.

 

 

Zmieniamy Razem

Poprzez realizację programu „Zarządzanie przez wartości”, której nieodłącznym elementem jest komunikacja kaskadowa dostarczamy wraz z liderami zmian wiedzę na temat zmian zachodzących obecnie w Poczcie Polskiej dzięki czemu wszyscy pracownicy mają okazję nie tylko otrzymać jasną i jednolitą informację niezależnie od miejsca zajmowanego w organizacji ale również zadawać konkretne pytania i uzyskać odpowiedzi - to całkowita zmiana podejścia do pracowników którzy stają się dzięki temu projektowi podmiotowymi partnerami w rozmowach. To budowanie nowej kultury korporacyjnej opartej na Wartościach.

 

Oczekiwania niejednokrotnie przewyższały prawne możliwości ich rozwiązania i o tym nie sposób nie napisać. Każdy niezależnie od tego kto to jest, musi postępować zgodnie z obowiązującą literą prawa i tylko umiejętność sprawnego i merytorycznego poruszania się w tym otoczeniu może skutkować osiąganiem mniejszych bądź większych sukcesów.