Start » O mnie  

Ukończyłem Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, program rozwoju menadżerów praktyków Harvard Business Review Management 2013 oraz Studia Podyplomowe Executive MBA (Master of Business Administration) INE PAN. Obecnie jestem w trakcie Studium Podyplomowego Akademii Psychologii Przywództwa, realizowanego przez Values Grupę Firm Doradczych oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Odbyłem wiele kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, m.in.: Finanse dla menagerów niefinansistów, Certyfikowany Business Process Manager, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność menagerska, Certyfikowany PMO Menagement Office, Six Sigma Executive/Champion Training – Akademia Białego Kruka, Prince 2, Efektywna Komunikacja w Zespole, Zarządzanie Zmianą – Change Management.

W Poczcie Polskiej pracuje od 1992 r. W 2009 r. zostałem wybrany przez Pracowników na Członka Zarządu Poczty Polskiej. W maju 2013 r. zostałem ponownie wybrany przez Pocztowców na przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Poczty Polskiej.