Start » Spotkania » Forum Ekonomiczne – wrzesień 2013  

Forum Ekonomiczne – wrzesień 2013

Forum ekonomiczne

W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się międzynarodowy wykład „Aktywni Młodzi”, który prowadził Prezes Paweł Włoch.

Podczas Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego w Krynicy Poczta Polska zaangażowała się w wiele różnego rodzaju przedsięwzięć. Zorganizowaliśmy panel dyskusyjny na temat życia w cyfrowej rzeczywistości, zaprezentowaliśmy nowoczesny model placówki, nasi pracownicy pobiegli w maratonie. Nie zabrakło też akcentu międzynarodowego. Członek Zarządu Poczty Polskiej, Paweł Włoch, wziął udział projekcie przygotowanym dla najaktywniejszych studentów z: Kirgistanu, Kazachstanu, Polski i Niemiec.

Projekt „Aktywni Młodzi” składał się z wykładów poruszających takie tematy, jak: przywództwo, przedsiębiorczość, edukacja obywatelska czy wspieranie zatrudnienia ludzi młodych. Paweł Włoch podczas swojego wystąpienia zachęcał młodzież do samopoznania i tworzenia marki osobistej, która powinna opierać się na wartościach. Prezes podkreślał, jak ważne jest budowanie doświadczenia zawodowego zgodnego z naszymi wartościami i zainteresowaniami. Na podstawie własnych doświadczeń tłumaczył, kim jest lider oraz jak odkrywać swój potencjał − osobisty i zawodowy. Prezes namawiał też słuchaczy do odkrywania własnych pasji oraz angażowania się w pracę zawodową i społeczną.

Spotkanie zostało przedłużone o godzinę z powodu wielu dodatkowych pytań do prowadzącego. Trzy osoby wygrały nagrody książkowe z autografem Członka Zarządu Poczty Polskiej.