Start » Spotkania » Partnerstwo z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych – styczeń 2015  

Partnerstwo z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych – styczeń 2015

PKPO

Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar podpisały umowę o partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych (PKPO). Celem współpracy jest promowanie profilaktyki onkologicznej, edukacji na temat różnych typów nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych.

Fundacja Pocztowy Dar

Koalicja powstała w lutym 2009 roku. Jej założycielami były cztery stowarzyszenia: Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy", Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Obecnie reprezentuje 80 tys. osób zrzeszonych w 27 organizacjach i jest największą i najlepiej zorganizowaną reprezentacją pacjentów onkologicznych.

Celem działania PKPO jest poprawa sytuacji chorych onkologicznie w Polsce oraz poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce poprzez wdrożenie najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów.